Законодательство

i-23Законодательство Украины

 

1. Житловий кодекс України 

2. Сімейний кодекс України

3. Цивільний кодекс України

4. Земельний кодекс України 

5. Податковий кодекс України 

6. Закон Украины «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», від 11 грудня 2003 року 

7. Закон України — «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»  від 01 липня 2004 року 

8. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року  

9. Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року

10. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року

11. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року 

12. Закон України «Про іпотеку» від 05 червня 2003 року 

13. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року 

14. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року 

15. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року 

16. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого 1994 року

17. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 року 

18. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року 

19. Декрет кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93

20. Постанова Кабiнету мiнiстрiв вiд 26 травня 2004 року №671, «Про затвердження Тимчасовогo порядку державної реєстрації правочинів» 

21. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року№ 20/5 

22. Наказ Державної Податкової Адміністрації  «Про реєстрацію податкових застав нерухомого майна» від  07 лютого 2003 року № 9/5/59

23. Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року № 7/5